Bon camp à tous !

Chaque été, les groupes scouts et guides partent à l’aventure au-delà de leur localité. Ils campent pour la plupart en Belgique, où certaines communes deviennent pendant deux mois les terres d’accueil de milliers de jeunes.
A travers la “Charte pour les camps”, nous tenons à réaffirmer l’importance des camps pour les jeunes qui vivent le scoutisme et le guidisme en Belgique et que ceux-ci doivent se dérouler dans le respect de leur environnement, tant humain que naturel.

Cette charte est le fruit d’une réflexion menée par le Ministre des Pouvoirs locaux, les Mouvements de jeunesse francophones et l’Union des Villes et Communes de Wallonie.
En 2011, Guidisme et Scoutisme en Belgique a pris l’initiative de la traduire en néerlandais, ainsi que la compléter d’une annexe présentant le cadre de l’organisation des mouvements de jeunesse néerlandophones.

Pour que, dans dix ans, guides et scouts puissent toujours passer d’inoubliables camps.

Guides Catholiques de Belgique

Les Scouts

Scouts et Guides Pluralistes

Een tof kamp voor iedereen!

Elke zomer zoeken groepen scouts en gidsen het avontuur op. Sommige regio’s zijn trouwens zeer populair waardoor duizenden jongeren er op kamp komen. Dit kampgebeuren verloopt in een sfeer van respect voor elkaar, voor de buurtbewoners en de natuurlijke omgeving. Om een goede verstandhouding en heldere afspraken te bevorderen stelde de Waalse Minister van Binnenlandse Zaken samen met de Franstalige jeugdbewegingen en de Unie van Steden en Gemeenten van Wallonië een charter op.

De Gidsen- en Scoutsbeweging in België nam het initiatief om dit charter te vertalen naar het Nederlands, ook al werd het niet opgesteld voor de Nederlandstalige federaties. Hoewel het juridisch kader over de taalgrens anders is, vormen de voorgestelde gedragshoudingen uit het charter wel een kader waar de Vlaamse lokale groepen mee aan de slag kunnen gaan. Via onderstaande bijlage scharen ze zich achter die principes om zo mee te streven naar een optimaal vertrouwensklimaat tussen gemeentelijke overheden en de jeugdbewegingen.

Ook binnen tien jaar willen we onze kampen in goede verstandhouding laten doorgaan.

Scouts & Gidsen Vlaanderen

FOS Open Scouting